وام عضویت اعضاء

Posted Posted in تسهیلات, خدمات ویژه, وام عضویت اعضاء
  1. اعضای با امتیاز بالا، می توانند اعضاء دیگر را جهت وام تا سقف صد میلیون ریال معرفی و ضمانت نمایند.
  2. عضو وام گیرنده یا ضامن میتوانند سر رسید اقساط را بجای پرداخت پول با اهدا امتیاز به حد قسط مشخص تسویه نمایند.

وام ضروری

Posted Posted in تسهیلات, خدمات ویژه, وام ضروری
دستورالعمل، شرایط و مدارک لازم برای دریافت وام ضروری صندوق قرض الحسنه بشارت قدس ۵ میلیون ریال می باشد.

شرایط وام گیرنده جهت اخد این نوع وام:

۱-  سرپرست خانواده که سن وی ۲۰ تا زیر ۶۰ سال باشد.
۲- افتتاح پس انداز قرض الحسنه حداقل ۲۰ هزار تومان
۳- نداشتن بدهی به صندوق یا سابقه بد حسابی قبلی
۴- مدت انتظار از یک هفته تا پانزده روز

مدارک لازم:

۱- ارائه مدرکی برای ضرورت وام از قبیل آتش سوزی، تصادف، درمان
۲- حداقل یک ضامن معتبر، کارمند یا داشتن حداقل ۶۰ امتیاز
تبصره: در صورتی که وام گیرنده شاغل باشد، ارائه گواهی اشتعال بکار الزامی است.
۳- چک یا سفته ضامن یا شخص ثالث به مبلغ وام در وجه صندوق بدون تاریخ و خط خوردگی (در صورت عدم داشتن حداقل ۶۰ امتیاز )
۴- ثبت نام جهت وام گیرنده،
۵- ارائه اصل کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و ضامن (در صورت عدم داشتن حداقل ۶۰ امتیاز )
۶- ارائه آخرین فیش تلفن ثابت منزل وام گیرنده و ضامن
۷- حضور ضامن در شعبه الزامی است.

نکات مهم:

*  بازپرداخت وام فوق ۵۰ ماهه (اقساط ماهیانه ۱۰۰هزار تومان)
*  کارمزد این وام صفر می باشد. در صورت تمایل وام گیرنده می تواند با عقد قرارداد صلح و پرداخت یک درصد در سال وام خود را بیمه عمر ناشی از فوت نماید.
مثال: وام ۵۰۰۰۰۰۰ ریال با اقساط ۱۰ ماهه مبلغ بیمه آن در طول ۱۰ ماه،  ۴۲۰۰  تومان می شود.

بیمه

Posted Posted in بیمه, تسهیلات, خدمات ویژه

تمامی اعضاء جمعیت بعد از دو ماه عضویت شامل انواع بیمه ها خواهند بود ( اعضاء میتوانند بجای پرداخت پول از امتیازات خود استفاده کنند)

بیمه عمر

بیمه کمک هزینه عمل جراحی

بیمه کمک هزینه عمل جراحی زیبایی

بیمه تکمیلی پرداخت کمک هزینه داروهای خاص

بیمه شخص ثالث بطور اقساط طویل المدت

بیمه پوششی برای اعضاء خانواده