خدمات ویژهکمیته کارگروه و آموزشکمیته های حمایتی

کمیته کارگروه و آموزش

وظایف کمیته کار گروه و  آموزش

آموزش جامعه هدف ، سن ۸ تا ۱۶ سال

جمعیت بشارت قدس با همکاری موسسه سپند هنر کتب درسی مخصوص دین مبین را بصورت شعر و با موسیقی در آورده  که شامل ۸۰ حلقه لوح فشرده می باشد.

بدین صورت به لحاظ  درسی کمک بسیاری به فرزندانمان و افراد جامعه ی هدف می گردد. در بین این دروس زنگ تفریح و سرگرمی پیش بینی شده که شامل پاسخ  به  حدیث و یا بازی های  کوتاه با پیش زمینه مذهبی می باشد . تا ذهن آنان و ضمیر نا خودآگاه آنان را ترغیب و برای آموزش های مذهبی تربیت و آماده نماید.