خدمات ویژهکمیته های حمایتیکمیته وام و تسهیلات

کمیته وام و تسهیلات

شرح وظایف کمیته وام و تسهیلات :

 

  • بسترسازی مناسب به منظور ایجاد سازکار قوی در جهت جذب منابع مالی لازم از سوی جامعه خیرین کشور
  • اخذ مساعدت از سایر نهادها و دستگاههایی که امکان همکاری در این مهم را دارند
  • تعامل و همکاری با صندوق سادات و امدادگران عاشورا و سایر موسسات موجود در جهت اعطای وام قرض الحسنه به اعضای جمعیت
  • اقدام در جهت تامین منابع مالی و اعطای تسهیلات بلاعوض به اعضای جمعیت
  • اطلاع رسانی و دریافت و ثبت تقاضای اعضا بصورت آنلاین و بهره گیری از فضای مجازی و یا مراجعه و ثبت تقاضای حضوری
  • پیش بینی مستمر و پیوسته واعتبارسنجی برای تامین مالی منابع حسب نیاز متقاضیان
  • انجام امور کارشناسی و بررسی درخواست کنندگان
  • کنترل چگونگی رسیدگی و صدور مجوز تسهیلات واعطای وام به اعضای متقاضی