تسهیلاتخدمات ویژهوام ضروری

وام ضروری

دستورالعمل، شرایط و مدارک لازم برای دریافت وام ضروری صندوق قرض الحسنه بشارت قدس ۵ میلیون ریال می باشد.

شرایط وام گیرنده جهت اخد این نوع وام:

۱-  سرپرست خانواده که سن وی ۲۰ تا زیر ۶۰ سال باشد.
۲- افتتاح پس انداز قرض الحسنه حداقل ۲۰ هزار تومان
۳- نداشتن بدهی به صندوق یا سابقه بد حسابی قبلی
۴- مدت انتظار از یک هفته تا پانزده روز

مدارک لازم:

۱- ارائه مدرکی برای ضرورت وام از قبیل آتش سوزی، تصادف، درمان
۲- حداقل یک ضامن معتبر، کارمند یا داشتن حداقل ۶۰ امتیاز
تبصره: در صورتی که وام گیرنده شاغل باشد، ارائه گواهی اشتعال بکار الزامی است.
۳- چک یا سفته ضامن یا شخص ثالث به مبلغ وام در وجه صندوق بدون تاریخ و خط خوردگی (در صورت عدم داشتن حداقل ۶۰ امتیاز )
۴- ثبت نام جهت وام گیرنده،
۵- ارائه اصل کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و ضامن (در صورت عدم داشتن حداقل ۶۰ امتیاز )
۶- ارائه آخرین فیش تلفن ثابت منزل وام گیرنده و ضامن
۷- حضور ضامن در شعبه الزامی است.

نکات مهم:

*  بازپرداخت وام فوق ۵۰ ماهه (اقساط ماهیانه ۱۰۰هزار تومان)
*  کارمزد این وام صفر می باشد. در صورت تمایل وام گیرنده می تواند با عقد قرارداد صلح و پرداخت یک درصد در سال وام خود را بیمه عمر ناشی از فوت نماید.
مثال: وام ۵۰۰۰۰۰۰ ریال با اقساط ۱۰ ماهه مبلغ بیمه آن در طول ۱۰ ماه،  ۴۲۰۰  تومان می شود.