خدمات ویژهمشاورهمشاوره حقوقی و قضایی

مشاوره حقوقی و قضایی

جهت مشاوره قضایی و حقوقی

الف ) عضو میتواند به طریق حضوری با یکی از مراکز مشاوره قضایی طرف قرار داد با موسسه مشکل خود را مطرح کند.

ب ) عضو میتواند تقاضای وکیل و راهنما درجهت رفع مشکلات قضایی وحقوقی داشته باشد .

درهمه موارد تلاش می شود با رویکرد انقلابی، با موضوع برخورد شود و نهایت تلاش در جهت اصلاح ذات البنین صورت گیرد.

این خدمات برای اعضا رایگان است مگر اینکه دارای هزینه های قضایی باشد که به عهد خود فرد می باشد ولی بابت خدمات از وی مبلغی دریافت نمی شود.