خدمات ویژهمشاورهمشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی

فرمایشات مقام معظم رهبری درمورد تحصیل:

آینده مملکت در دست دانش آموزان است .

دانش آموزان، نونهالانی که در اختیار دستگاه فرهنگی کشور قرار دارند ، عزیزترین و سرشارترین سرمایه و ذخیره ی آینده این مملکت اند .

اینکه من روی مسایل مربوط به دانش آموزان و آموزش وپرورش و مسایل تحصیل و تربیت ، این همه تکیه می کنم و هرجا و با هر کسی که احساس بکنم به نحوی با مسایل تعیلیم و تربیت ربط دارد ارتباط برقرار می کنم ونظرم را می گویم دنبال کار را می گیرم به خاطر این است که از آینده می ترسم.

سربازان حقیقی انقلاب شما هستید و انقلاب ، چشم انتظار شماست.

دستیابی به قله های رفیع علم و رسیدن به جایگاه اولی علم جهان آرمانی تحقیق یافتنی است .

مشکلات موجود کشور با تکیه بر علم و پژوهش قابل حل است.

 

طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه علم موسسه فرهنگی  بشارت قدس در صدد ارایه خدمت به همه عزیزانی که نیاز به

مشاوره تحصیلی رایگان دارند قدم برمی دارد.که این عزیزان میتوانند با مشاوره بهترین انتخاب را درزمینه تحصیلی داشته باشند.