درباره ماهمکاری با موسسه المصابیح

همکاری با موسسه المصابیح

موسسه فرهنگی المصابیح

 

موسسه فرهنگی تبلیغی المصابیح متشکل از نخبگان حوزه های علمیه کشور با هدف تبلیغ معارف اسلام در چار چوب های نوین از سال ۱۳۹۲ شروع به کار کرده است…